Nyföretagande, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 765 invånare. Värdet för nyföretagande är det 92:a lägsta i landet med 8,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.