Andel företagare, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Värdet för andel företagare är det 47:e lägsta i landet med 5,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.