Förvärvsfrekvens, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 34 550 människor (2018). Landarealen är 1 025 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.