Förvärvsfrekvens, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 58:e lägsta i landet med 78,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.