Andel högutbildade, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 34 550 människor (2018). Landarealen är 1 025 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.