Andel högutbildade, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.