Skattesats, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 324 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Katrineholms kommun till 32,95 procent, vilket var den 88:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.