Medianinkomst, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Värdet för medianinkomst är det 93:e lägsta i landet med 286 704 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.