Befolkningsökning, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Katrineholms kommun den 91:a lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.