Befolkningsökning, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 324 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Katrineholms kommun den 72:a lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.