Befolkningsökning, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 765 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Katrineholms kommun nära genomsnittet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.