Medelålder, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 765 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 42,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.