Medelålder, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 764 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 42,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.