Invånare i kommunen, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 765 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 75:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.