Kommunens skatteintäkter, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 513 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 94:e högsta i landet med 48 509 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.