Andel förtidspensionärer, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 11 237 människor (2018). Landarealen är 463 kvadratkilometer. 1992 blev Gnesta en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.