Andel förtidspensionärer, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 421 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e lägsta i landet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.