Andel företagare, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 612 invånare. Värdet för andel företagare är det 45:e högsta i landet med 9,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.