Andel företagare, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 520 invånare. Värdet för andel företagare är det 50:e högsta i landet med 12,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.