Sysselsättningsgrad, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 520 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,6 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.