Förvärvsfrekvens, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 421 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 84:e högsta i landet med 82,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.