Andel högutbildade, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 520 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.