Skattesats, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 421 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Gnesta kommun till 32,95 procent, vilket var den 93:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.