Skattesats, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 513 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Gnesta kommun till 32,95 procent, vilket var den 94:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.