Befolkningsökning, Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 612 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Gnesta kommun den 79:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.