Företagens lönsamhet, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 29:e lägsta i landet med 11,7 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.