Kommunens skatteintäkter, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 316 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 35:e lägsta i landet med 43 649 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.