Andel förtidspensionärer, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 431 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 80:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.