Andel förtidspensionärer, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 16 705 människor (2018). Landarealen är 722 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.