Andel företagare, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.