Förvärvsfrekvens, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 431 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tolfte lägsta i landet med 72,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.