Andel högutbildade, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 316 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 67:e lägsta i landet med 15,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.