Skattesats, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Flens kommun till 33,10 procent, vilket var den 106:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.