Skattesats, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 431 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Flens kommun till 33,10 procent, vilket var den 115:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.