Befolkningsökning, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Flens kommun den sjunde lägsta i landet med −4,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.