Befolkningsökning, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 316 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Flens kommun den 25:e lägsta i landet med −2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.