Befolkningsökning, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 431 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Flens kommun den 26:e lägsta i landet med −2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.