Medelålder, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för medelålder är det 52:a högsta i landet med 46,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.