Medelålder, Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 431 invånare. Värdet för medelålder är det 80:e högsta i landet med 45,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.