Kommunens kostnader, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 106 975 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 89:e högsta i landet med 62 957 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.