Kommunens skatteintäkter, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 593 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 85:e lägsta i landet med 45 477 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.