Anställda i kommunen, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 593 invånare. Värdet för anställda i länet är det trettonde högsta i landet med 8 445 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.