Andel förtidspensionärer, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på nästan 106 859 människor (2019). Landarealen är 1 104 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.