Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på nästan 105 924 människor (2018). Landarealen är 1 104 kvadratkilometer.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.