Andel företagare, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 593 invånare. Värdet för andel företagare är det 22:a lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.