Förvärvsfrekvens, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 106 975 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 22:a lägsta i landet med 75,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.