Andel högutbildade, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 593 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 91:a högsta i landet med 22,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.