Skattesats, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 468 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Eskilstuna kommun till 32,85 procent, vilket var den 82:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.