Befolkningsökning, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 106 975 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Eskilstuna kommun den 92:a högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.