Befolkningsökning, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 468 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Eskilstuna kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.