Invånare i kommunen, Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 468 invånare. Antalet invånare i kommunen är det sextonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.