Kommunens kostnader, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 911 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 38:e lägsta i landet med 58 554 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.