Kommunens skatteintäkter, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 541 människor (2019). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.