Kommunens skatteintäkter, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 560 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 73:e lägsta i landet med 44 999 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.