Företagsklimat, ranking 1-290, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 714 invånare. Det lokala företagsklimatet rankas som nummer 143 av 290 i Sverige år 2023.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.