Andel förtidspensionärer, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 541 människor (2019). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.