Andel företagare, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 560 invånare. Värdet för andel företagare är det 83:e högsta i landet med 8,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.