Förvärvsfrekvens, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 226 människor (2018). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.