Andel högutbildade, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 226 människor (2018). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.