Andel högutbildade, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 560 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 66:e högsta i landet med 25,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.