Skattesats, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 541 människor (2019). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.